Start

Företagshälsovård är viktigt, inte bara för de anställda, utan för verksamheten som helhet. Dessvärre är också tillgången till företagshälsovård bland det första som försvinner när en verksamhet måste spara pengar.

 

Bor du i bostadsrätt eller i villa? Om du bor i ett hus där du har möjlighet att påverka underhållet, då ska du arbeta för att fönstren renoveras istället för att bytas ut när de blivit slitna eller dragiga. Det tjänar både du och miljön på