Hur ser miljön i ditt hem ut?

Hur ser miljön i ditt hem ut?

Miljö handlar inte bara om hur natur och djur mår. I ditt hem behöver du också ha en miljö som är bra för dig och andra familjemedlemmar. Men hur ofta tänker du på saker som luftkvalitet och hur inredningen påverkar dig fysiskt och mentalt? Här Läs mer