Kloka arbetsgivare tillhandahåller företagshälsovård

Företagshälsovård är viktigt, inte bara för de anställda, utan för verksamheten som helhet. Dessvärre är också tillgången till företagshälsovård bland det första som försvinner när en verksamhet måste spara pengar. 

Företagshälsovård är hälsovård som en arbetsgivare tillhandahåller för sina anställda. Den enskilda verksamhet som utför arbetet kallas för företagshälsa. Denna hälsovård kan vara en del i verksamheten, men vanligare är att det är en tjänst som arbetsgivaren köper in. Företagshälsan ska, i idealfallet, inte bara arbeta med att rehabilitera de anställda som blivit sjukskrivna, utan lika viktigt är att arbeta förebyggande, för att förhindra sjukskrivningar. Om en anställd har blivit sjukskriven ska företagshälsan också hjälpa till med anpassning av arbetsuppgifterna, för att göra det enklare att komma tillbaka i arbete.

Företagshälsovård

Det är viktigt att företagshälsovården följer med i utvecklingen, för arbetslivet är under ständig förändring. De flesta sitter ned betydligt mer i arbetet idag än för tio år sedan, trots ståbord och aktivitetsbaserade kontor. Det ställer nya krav på företagshälsovården, vilket man kan läsa om här

Mindre resurser till företagshälsovård

Trots att företagshälsovården på många sätt borde utvecklas går utvecklingen på många arbetsplatser i rakt motsatt riktning: företagshälsovården avvecklas. I Göteborg kommer inte bara bibliotek att stängas, när kulturförvaltningen ska spara. Även resurserna till företagshälsovård kommer att minskas, skriver Göteborg Direkt.

Enligt arbetsmiljölagen ska “den företagshälsovård som arbetsförhållandena kräver finn[a]s att tillgå”. Läser man vidare i lagen står det att företagshälsovård ska vara en oberoende expertresurs, inriktad på arbetsmiljö och rehabilitering. Det innebär att företagshälsovården ska ha kompetensen att klargöra sambanden mellan arbetsmiljön, organisationen, produktiviteten och de anställdas hälsa. Även på ett kontor kan det finnas många ohälsofaktorer, och även i vården ligger det förebyggande arbetet efter, om man jämför med exempelvis industrin.

Har du tillgång till företagshälsovård på din arbetsplats? Om inte, har du rätt att kräva det.