Se upp för falska antikroppstester

Det råder just nu en stor efterfrågan på tester som visar om man har antikroppar mot Covid-19, men många av testerna på marknaden är rena bedrägerier, och andra fungerar helt enkelt dåligt. 

Den som oroar sig för att ha smittats med Covid-19, eller misstänker att hen varit sjuk och nu undrar om det är säkert att återvända till arbetsplatsen, tycker säkert att det är frestande med tester som kan visa om man har antikroppar. Det finns flera antikroppstest på marknaden, men det är stor skillnad på dem. 

Antikroppstest

De säkraste testerna är CE-märkta och validerade, och provresultaten analyseras i laboratorier. Därmed minskar felmarginalen, men den kan inte elimineras helt och hållet. De bästa tester som finns på marknaden idag kan inte säga med hundraprocentig säkerhet om en person har antikroppar. 

De aktörer som säljer de här, godkända, testerna säljer i de flesta fall inte till privatpersoner, utan endast till företag som vill screena sina anställda, och sedan i samråd med företagshälsovården ta ställning till om den anställde kan återgå till arbetet. 

Dennis Maglic är en svensk influencer som driver en webbshop där han i vanliga fall säljer smink och kläder. När denna försäljning gick ned, till följd av coronapandemin, valde han att även börja sälja varor relaterade till pandemin, som handsprit och munskydd. Samt självtester för Covid-19. Dessa tester har nu stoppats av Läkemedelsverket, skriver Aftonbladet. I sitt beslut skriver myndigheten att detta är det sjunde självtest som stoppats.

Tidigare har ett vårdföretag i Stockholm, som erbjuder tester till privatpersoner, hamnat i blåsväder. Läkartidningen skriver att privatpersoner som bedömts ha antikroppar i företagets test fått det omvända resultatet i ett test utfört vid Karolinska universitetssjukhuset.  
Den som vill veta mer om hur läget ser ut just nu när det gäller forskningen kring immunologi och antikroppar mot coronavirus rekommenderas att titta på Folkhälsomyndighetens webbplats. Där finns en pdf med de senaste rönen kring viruset och smittan.