Fönsterrenovering är mer miljövänligt

Bor du i bostadsrätt eller i villa? Om du bor i ett hus där du har möjlighet att påverka underhållet, då ska du arbeta för att fönstren renoveras istället för att bytas ut när de blivit slitna eller dragiga. Det tjänar både du och miljön på.

Om du bor i en fastighet med fönster som är ungefär 40 år gamla, eller äldre, är du att gratulera. Fram till ungefär 1980 var det vanligt att fönster gjordes i kärnvirke, som är riktigt hållbart virke, av en kvalitet som är svår att få tag i idag. Kärnvirke kan hålla i uppemot 200 år, om det sköts om på rätt sätt. Det måste skrapas, oljas, målas och kittas, för att stå emot väder och vind. Läs mer om fönsterrenovering här

Fönsterrenovering

Istället för att byta ut fönster av denna kvalitet bör man sträva efter att renovera dem. Det finns många hantverkare runt om i Sverige som är specialiserade på fönsterrenovering. De vittnar om att intresset för att ta hand om gamla fönster har ökat. Inte bara har de fler jobb inbokade än på länge, det arrangeras också kurser i fönsterrenovering som aldrig förr, runt om i landet.

Renovera fönster i bostadsrätt

Att renovera fönstren själv är i högsta grad görbart om det rör sig om ett fritidshus eller ett mindre fritidshus. Men i en bostadsrättsförening är det knappast möjligt. Där bör arbetet överlåtas till fackmän. 

Genom att renovera fönstren sparar föreningen både pengar och material. Den minskade materialanvändningen är även en vinst för miljön. Om du bor i bostadsrätt bör du lobba för att din förening ska renovera fönstren istället för att byta ut dem.

Detsamma gäller för kulturbyggnader. Ett exempel är den gamla brandstationen i Matfors

– Byggnaden är i dag i behov av ommålning, fönsterrenovering samt omläggning. Flagad färg och träskador förekommer på fönstren. Putsen är omålad på grund av klotter, och pappen under det befintliga tegeltaket är torr och sprucken, skriver kommunen i sin ansökan.

Sundsvalls tidning

Brandstationen, som troligen var ett stall från början, ingår i en välbevarad kulturmiljö med herrgård, prästgård och arbetarbostäder. Men även bostadshus i städerna kan ha kulturhistoriska värden.